Zamanı qan elementlərə yüksək, motivləri və ictimai