Şirkətin qeydiyyatı BƏƏ - qəti həll etmək üçün beynəlxalq işi