Müddəti və yoxlanılması

Müddəti azalır ilə beş il üçün olanlar bir anda buraxılış və ya yoxlama artıq tamam altmış il Qaydaları həyata maddəsinin altmış beş qanunvericilik fərman on səkkiz iyul -ci ilaşağı kodu yachting.