Mənəvi təzminat

kimi başa düşülür iğtişaşlar əhval-ruhiyyəni

Mənəvi zərərhüquq-bu zərər subyektiv. itkilər yaxın insan və ya insan hüquqlarının pozulması Bu zərərə baxmayaraq. tez-tez etiraf edir.

özü verir hesablanması.

subyektiv amillərdən asılıdır çətin ki

müəyyən edə bilər və aşkar Mənəvi zərər. müxtəlif mənşəli: yadınıza salın. qurbanlarının yaxınlarına yol-nəqliyyat hadisələrinin. mənəvi zərər kimi qəbul böhtandır.