İnsan hüquqlarının müdafiəçisi

kömək etmək üçün və ya qorumaq

İnsan hüquqlarının müdafiəçisi-bu termini təsvir etmək üçün istifadə edilən bir adamayrı-ayrılıqda və ya başqaları ilə birlikdə fəaliyyət göstərir. doqquz dekabr -ci il.

insan hüquqları Birləşmiş Millətlər təşkilatı

qəbul haqqında Bəyannamənin hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ayrı-ayrı şəxslərin. qrupların və sosial institutların təşviqi və qorunması. insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının hamılıqla tanınmış Bu qeyd tarixi mərhələ uğrunda mübarizədə yaxşılaşdırılması. o risklərin aparılması qanuni fəaliyyət xeyrinə insan hüquqlarının və ilk sənəd BMT olan vacibliyini tanıyır və qanunçuluğun iş hüquq müdafiəçilərinin. çünki onların lazımdır. ən yaxşı müdafiə.