Etmək üçün necə hesabına zərərin əvəzinin ödənilməsini