Cinayət məsuliyyətinə

Cinayət məsuliyyəti-bu cür hüquqi məsuliyyət yaranır normalarının pozulması cinayət hüquqununHüquqi