Avtomatik uğursuzluqlar və şəhadətnamə çatışmazlığı malların

Uğursuzluq isə əsasən mənəvi insanlar qeydiyyata alınmış ticarət reyestrində qeydə alınmalıdır Fiziki şəxslər davam edə bilər, öz peşə fəaliyyətini və ona dair sərəncam vermək gəlirləri, müvafiq olaraq, açılışından sonra iflas Sahibi fərdi sahibkar istifadə edə firmanın aktivləri hesab olunur fidyə təcrübəsi Ofis uğursuzluqƏgər proseduru başa çatdıqdan sonra iflas deyil ki, bağlanıb azn olmaması fəal, bütün borclar ödənilmişdir, Ofis ödəmə buraxır üçün, hər bir kreditin aşkar edilib şəhadətnaməsi mal qıtlığı olduğu göstərilir zərərinin məbləği halda isə, əgər borclu onu tanımadım (bu halda sertifikat dəyər borcun etirafı). Bu sənəd imkan verir kreditora üçün ameno hələ iyirmi il təşviq etmək üçün yeni yerinə yetirilməsi qaydası halda, əgər borclu geri iqtisadi vəziyyəti üçün əmanət (sözdə"geri uğurlar").