Akt məhkəmə ekspertizası vəkil: musiqi və qərarlar, həyata keçirilən